Biologische-Tuinen
tuinpagina.net 

| | Bookmark

  Biologische Tuinen

- BIOLOGISCHE TUINEN -

Het verschil tussen Biologisch- en Biologisch-Dynamisch tuinieren:

Biologische tuinen worden onderhouden zonder gebruik te maken van kunstmest en (giftige) chemische bestrijdingsmiddelen of gentechnologie. Planten en dieren krijgen de tijd om te groeien en de bodem raakt niet uitgeput. Het beschermen van de planten wordt gedaan door gebruik te maken van natuurlijke vijanden en biologische middelen. Onkruid wordt bestreden door te schoffelen, maaien en harken.
Op deze manier zorg je voor een natuurlijk evenwicht in de bodem volgens een duurzame landbouwmethode.
Een biologisch verbouwende tuinder is niet alleen uit op een maximale opbrengst in een zo kort mogelijke tijd, maar hij kijkt vooral of de productie niet ten koste gaat van de kwaliteit van het gewas of het milieu.

Er wordt wereldwijd steeds meer biologische of ecologische land- en tuinbouw bedreven en we vinden dat tegenwoordig volkomen verantwoordt, terwijl de meeste mensen dat in de zestiger jaren nog nieuwlichterij en onzin vonden.
Tegenwoordig beseffen we allemaal dat het onverantwoord is om je handen te moeten wassen om de giftige bestrijdingsmiddelen te verwijderen nadat je een stuk groente of fruit hebt aangepakt.
Laat staan dat we onze kinderen ermee willen vergiftigen!BIOLOGISCH-DYNAMISCHE TUINEN

De biologisch-dynamische methode voert wat verder. Deze komt voort uit de antroposofie, een begin 19e eeuw door Rudolf Steiner ontwikkelde levensvisie waarbij het uitgangspunt is, dat er een samenhang bestaat tussen plant, dier, bodem en kosmos.
Kosmische krachten worden in de Biologisch-Dynamische landbouw optimaal gebruikt.
Het is een productiemethode waarin bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei centraal staan. Er wordt gestreefd naar een kringloop van eigen voeding en eigen mest.
Zelf compost maken is dan ook erg belangrijk in deze manier van tuinieren.
Naast organische bemesting wordt er met preparaten gewerkt om de levenskracht van de producten te ondersteunen.


De samenhang in de cyclus van plant, dier, bodem en kosmos houd in dat alle wijzigingen die je uitvoert, op je land of in je tuin, een gevolg zullen hebben voor het geheel !!
Als je dus bijvoorbeeld een boom verwijderd uit je tuin, betekend dit dat er geen vogels meer kunnen nestelen, die de rupsen en insecten eten die op hun beurt weer van je planten eten.
Als je vervolgens de rupsen en insecten zou bestrijden met bestrijdingsmiddelen zul je uiteindelijke veel minder sterke planten overhouden.

Bezoekt u hier BIOLOGISCHE TUINEN

Ä
  Overzicht                                                                                    
Visitors today: 2
Visitors till now: 33622
Views today: 2
totaal Views: 39059
All stats
Online since: 22-11-2007
Changed: 23-11-2007
Categories: 1 rubriek
links: no links


pages A-Z


loadtime: 1.775.
Onderdeel van TUINPAGINA NET